Climat propice pentru investiții în agrifood

Ungaria este interesată să atragă în continuare investiții străine într-un sector al economiei sale care dispune de resurse importante și se află în plină expansiune: industria agroalimentară (sau, pe scurt, agrifood-ul).

În acest sens, între principalele atu-uri evidențiate de autoritățile de la Budapesta se numără:

  • cele 7,4 milioane hectare de pământ arabil, de foarte bună calitate;
  • un număr de aproximativ 220 centre de cercetare-dezvoltare în segmente diverse ale agrifood-ului, dispunând de circa 2000 cercetători cu înaltă calificare;
  • experiența câștigată în producția și exportul de cereale, carne, zahăr, animale vii etc.;
  • perspectivele creșterii cu 20% în următorii patru ani a producției de produse alimentare, precum și a cererii interne de alimente.

Accesul Ungariei, în 2004, în Uniunea Europeană a avut un puternic impact asupra agriculturii și industriei alimentare ungare. Astfel, în intervalul 2004-2015 exporturile de produse din sectorul agrifood  au crescut de patru ori, atingând 7,6 miliarde euro, în timp ce importurile totale s-au cifrat la 4,8 miliarde euro. Excedentul ridicat al schimburilor externe cu astfel de produse demonstrează capacitatea de acoperire simultană a cererii interne și externe. Aceasta se datorește și proiectelor finanțate din fonduri UE, fonduri care, până în anul 2020, vor totaliza 13 miliarde euro.

Este de menționat preocuparea autorităților de la Budapesta pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor comunitare. Astfel, se acordă prioritate maximă proiectelor investiționale axate pe obținerea unor produse cu o valoare adăugată cât mai mare, ca urmare a unui grad cât mai înalt de prelucrare a materiilor prime agricole.


 

Comentariile sunt închise