Asigurările agricole în România: soluții tradiționale vs. soluții parametrice

Într-o dezbatere strategică organizată recent de AON România, fermierii români au analizat cu atenție opțiunile lor privind asigurările agricole, cu accent pe abordările tradiționale și soluțiile parametrice.

Evenimentul a reunit fermieri, experți în agricultură și reprezentanți din industrie pentru a discuta provocările și oportunitățile din domeniul asigurărilor agricole.

Într-o țară în care agricultura joacă un rol esențial, riscurile cu care se confruntă fermierii sunt numeroase, inclusiv schimbările climatice, fluctuațiile de prețuri și dificultățile în obținerea finanțării necesare investițiilor în tehnologie. AON România a pus accentul pe importanța gestionării acestor riscuri și a prezentat două categorii majore de asigurări agricole: cele tradiționale și cele parametrice.

Fermierii au apreciat aspecte pozitive ale asigurărilor tradiționale, precum ușurința accesării și costurile reduse datorate subvenționării. Cu toate acestea, au subliniat nevoia unei mai bune înțelegeri a clauzelor contractuale și a unor soluții mai flexibile.

Soluțiile parametrice au fost prezentate ca o alternativă inovatoare, oferind stabilitate financiară fermierilor în fața pierderilor cauzate de factorii climatici. Aceste asigurări permit fermierilor să-și protejeze capitalul și să continue activitatea în ciuda condițiilor nefavorabile.

Cu secetele și alte catastrofe naturale în creștere, industria agricolă românească se confruntă cu riscuri crescute. AON România se angajează să sprijine fermierii și să dezvolte soluții care să răspundă nevoilor lor. În plus, au fost discutate și îmbunătățiri necesare, precum extinderea rețelei de stații meteo și folosirea monitorizării prin satelit pentru a îmbunătăți precizia evaluării despăgubirilor.

Evenimentul a reunit fermieri, reprezentanți de cooperative și instituții agricole, subliniind importanța dialogului și colaborării pentru a dezvolta soluții optime de asigurare agricolă în România.

Sursă: Daily Business

Editor: Alexandru Băncilă


Comentariile sunt închise