Mircea Geoană la România 2030: Transformarea Economică

În cadrul Conferinței anuale a Asociației Proiectul România 2030, Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, adresează un discurs esențial despre viitorul economic al României și necesitatea unei transformări profunde pentru a face față provocărilor actuale.

Schimbări globale majore

Mircea Geoană subliniază că lumea se află într-un moment unic din punct de vedere istoric, marcat de schimbări profunde și rapide. Aceste schimbări nu afectează doar geopolitica, ci și tehnologia, știința și modelele economice care stau la baza societăților noastre. Astfel, este nevoie de o adaptare la această nouă realitate globală.

Renunțarea la modelele economice vechi

Mircea Geoană accentuează faptul că vechile modele economice, bazate pe piețe nereglementate și stat minimal, trebuie să facă loc unor abordări radicale. El subliniază că statul trebuie să aibă un rol mult mai activ și să stabilească o relație nouă între economie, securitate, tehnologie și societate.

O Românie în căutarea unei noi direcții

În contextul unei Românii care a fost deseori percepută ca având forme fără fond, Geoană evidențiază dificultățile de adaptare la noua paradigmă economică și politică globală. Acest lucru se datorează în mare măsură politizării extreme a instituțiilor și lipsei de claritate în modelul economic existent.

Cele două axe strategice pentru dezvoltare

Secretarul General Adjunct al NATO propune două axe strategice esențiale pentru a realiza un “Salt Istoric” în dezvoltarea României:

  1. Ridicarea orașelor de talie medie: Geoană subliniază că actualul model economic, în care primele 12 mari orașe contribuie cu 70% la PIB, a atins limitele creșterii. El pledează pentru o politică energică de promovare a orașelor de talie medie și de sprijinire a comunităților rurale, inclusiv prin agregarea investițiilor.

  2. Asumarea inovării ca motor de dezvoltare: Geoană pune accent pe importanța inovării și propune măsuri precum crearea unui Fond de capital de risc, dezvoltarea de tehnologii cu dublă întrebuințare și stimularea proiectelor de cercetare. El subliniază importanța unui parteneriat public-privat pentru a promova inovația și dezvoltarea tehnologică.

Geoană notează necesitatea unui stat eficient, digitalizarea sectorului public, valorificarea potențialului agricol și agro-industrial, precum și importanța investițiilor în educație, sănătate, infrastructură și inovare.

Discursul evidențiază că România ar trebui să-și construiască un brand care să reflecte adevărata sa identitate și potențial, cu accent pe inovare, tehnologie și resurse naturale.

Geoană concluzionează discursul subliniind că România trebuie să depășească actuala situație și să înceapă un drum către un statut de economie dezvoltată, bazată pe inovare, competitivitate, coeziune teritorială și socială și sustenabilitate. Aceasta implică o reformă profundă a statului, economiei și societății, cu viziune, ambiție și determinare. Geoană punctează că aceste schimbări pot să conducă la o creștere a României și la o țară mai prosperă pentru toate generațiile viitoare.

Editor: Alexandra Băncilă


Comentariile sunt închise