CE aprobă 450 mil. euro pentru investiții în agricultura italiană

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutorul de stat, o schemă italiană de 450 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului agricol prin stimularea investițiilor legate de producția agricolă primară, precum și de prelucrarea și comercializarea produselor agricole.

Schema va fi deschisă companiilor active în producția agricolă primară și procesarea și comercializarea produselor agricole în Italia. În temeiul măsurii, care va dura până la 31 decembrie 2025, ajutorul va lua forma unor împrumuturi subvenționate și va acoperi până la 80% din costurile eligibile.

Scopul schemei este de a spori competitivitatea și reziliența sectorului agricol, prin promovarea proiectelor legate, printre altele, de (1) construcția, achiziționarea sau îmbunătățirea proprietății imobile, (2) achiziționarea de mașini și echipamente și (3) achiziționarea, dezvoltarea sau utilizarea soluțiilor IT.

Comisia a evaluat schema în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, și Orientările din 2022 pentru ajutoarele de stat în sectorul agricol și sectoarele forestiere și în zonele rurale. Comisia a constatat că schema este necesară și adecvată pentru a încuraja investițiile relevante în sectorul agricol. În plus, Comisia a constatat că schema este proporțională, deoarece este limitată la minimul necesar și va avea un impact limitat asupra concurenței și comerțului dintre statele membre. Pe această bază, Comisia a aprobat schema italiană în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi pusă la dispoziție cu numărul de caz SA.107521 în registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul de concurență al Comisiei, după soluționarea eventualelor probleme de confidențialitate.

Sursa: europorter

Editor: Irina Bogdan


Comentariile sunt închise