Termen nou pentru depunerea proiectelor pentru energie verde

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că a modificat perioada de depunere a proiectelor pentru obținerea de energie verde, în urma solicitărilor primite din partea potențialilor beneficiari.

Astfel, a fost stabilită o nouă dată de deschidere ulterioară datei de 09.11.2023. MinisterulAgriculturii a propus modificarea perioadei de depunere a propunerilor de proiecte de producție de energie din surse regenerabile în cadrul procedurii de ofertare concurențială, astfel:

  • Dată şi oră deschidere procedură de ofertare concurențială: 20.11.2023 ora 8:00
  • Dată şi oră închidere procedură de ofertare concurențială: 15.12.2023, ora 23:59.

Motivul invocat de potențialii beneficiari care au solicitat modificare a perioadei a fost că intervalul cuprins de la data afisării pe site a Ghidului și data deschiderii sesiunii este insuficient pentru pregatirea proiectelor. Totodată, a fost solicitată și acordarea unui interval mai mare de 15 zile pentru depunerea acestor proiecte.

Astfel, prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 484/08.11.2023 a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, versiunea 2, care poate fi consultată aici https://www.madr.ro/acte-normative-aprobate/8594-ordin-aprobare-ghid-solicitant-accesare-schema-capacitati-producere-energie.html


 

Comentariile sunt închise