Peste 40.000 ha de teren necultivat înregistrat la APIA

Suprafețele necultivate înregistrate la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) s-au ridicat la  40.840 ha în Campania 2019, în scădere față de anul anterior, când era atins un nivel 43.955 ha, potrivit infomațiilor furnizate FoodBiz.

Oficialii agenției ne-au comunicat și o serie de informații utile, inclusiv condițiile pe care trebuie le îndeplinească fermierii care declară teren necultivat (pârloagă) în cererea unică de plată de care aceștia trebuie să țină seamă dacă nu vor să fie penalizați.  

Conform articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă așa cum este definită la alin. (2) lit. c). Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minimum 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie – septembrie;

Activitățile minime care trebuie efectuate în acest caz sunt îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puțin o dată pe an pe terenul arabil.

Condițiile pe care trebuie le îndeplinească fermierii care declară teren necultivat (pârloagă) în cererea unică de plată sunt condițiile generale de acordare a plăților directe prevăzute la art. 8 din OUG  nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Terenul necultivat declarat pe același amplasament  mai mult  de 1 an  nu este eligibil la plată, iar fermierii care se află în această situație trebuie să declare parcelele cu teren necultivat și au posibilitatea de a nu solicita plata pentru această suprafață pentru a nu fi sancționați.

În cererea unică de plată fermierii vor trebui să declare parcelele cu teren necultivat selectând codurile de cultură 970 – teren necultivat sau 972 – teren sub sere și solarii necultivat.

Lista codurilor de culturi se regăsește în Anexa 2 din Ordinul MADR nr. 52/2020 de aprobare a formularului de cerere unică de plată și este disponibilă în aplicația IPA Online pusă la dispoziția fermierilor de către APIA.

Nu sunt eligibile la plată suprafețele de pârloagă declarate/determinate pe același amplasament mai mult de 1 an, cu excepția suprafețelor arabile menținute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la articolul 33 alineatul (2), litera a) din ordonanță, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin (2) din ordonanță;”

In anul 2021 daca fermierul declară o parcelă de teren necultivat (cod 970 şi/sau 972) și dacă aceeași suprafață a fost declarată şi în anul 2020 cu cod 970 şi/sau 972, în aplicația IPA-Online, fermierii primesc mesaj de atenționare.

Fermierii care declară aceste suprafețe în cererea unică de plată, trebuie să aibă în vedere faptul că solicitarea plății pe aceste suprafețe poate determina sancțiuni conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare şi Control.

Referitor la plată, treuie menționat că terenul necultivat se califică la plată în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), întrucât legislația în vigoare nu condiționează această plată de cultivarea terenului.

Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de  producție, iar cuantumul plății unice pe suprafață se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului (ex. H.G. 819/2020 – schema de plată unică pe suprafață: 98.7381 euro/ha).

De asemenea, în cazul în care fermierii solicită plată în cadrul schemelor de sprijin cuplat și plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu trebuie să respecte condițiile specifice acestor scheme de plată, prevăzute în Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Suprafețele de teren necultivat nu sunt eligibile pentru plata redistributivă, înverzire, tânăr fermier sau Ajutor Național Tranzitoriu.


Vezi și…Producătorii mici sunt cinstiți, iar producătorii mari ne păcălesc

ÎNSCRIE-TE ACUM!

Comentează

Adresa de email nu va fi publicată

Mulțumim