ADS identifică terenuri agricole neproductive pentru producția de energie verde

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a finalizat un proces de inventariere a terenurilor aflate în proprietatea statului, cu potențial pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene sau fotovoltaice în cadrul Planului REPowerEU. Această inițiativă are ca scop transformarea terenurilor agricole neproductive în surse de energie “verde”.

ADS a identificat aproximativ 8.500 de hectare de teren agricol neproductiv, cu cele mai semnificative suprafețe fiind găsite în județul Constanța (2.738 ha), județul Brăila (1.550 ha) și județul Argeș (1.222 ha). Aceste terenuri, care nu sunt potrivite pentru agricultură, vor fi investigate din punct de vedere pedologic pentru a evalua fezabilitatea lor pentru producția de energie din surse regenerabile.

Până în prezent, terenurile deținute de stat și administrate de ADS erau destinate exclusiv activităților agricole. Cu Planul REPowerEU, se propune modificarea legislației pentru a permite utilizarea acestor terenuri ca “zone de accelerare pentru RES (surse de energie regenerabilă)”. Aceasta înseamnă că terenurile neproductive sau degradate din proprietatea statului român și administrate de ADS pot fi utilizate pentru producția de energie din surse regenerabile, precum eoliene sau fotovoltaice.

Florin Nicolae, directorul general al ADS, a subliniat importanța studiilor pedologice în acest proces, deoarece acestea vor determina terenurile care pot fi incluse în Registrul Unic de Inventariere a Terenurilor Neproductive. Implementarea Planului REPowerEU este vitală, având în vedere faptul că după aprobarea sa de către Comisia Europeană, va exista un termen limitat pentru punerea în aplicare a proiectelor. Obiectivul ADS este să valorifice aceste terenuri pentru producția de energie verde și să utilizeze eficient resursele financiare disponibile pentru aceste proiecte.

În conformitate cu planul, terenurile de stat care sunt considerate neproductive sau cu calitatea IV și V vor fi înscrise în Registrul Unic de Inventariere a Terenurilor Neproductive, reprezentând primul pas în implementarea proiectelor de investiții în energie regenerabilă conform Planului REPowerEU. Agenția Domeniilor Statului are responsabilitatea de a coordona acest proces și de a asigura succesul transformării acestor terenuri în surse durabile de energie “verde”.

Editor: Cătălin Trifu
Sursa: Ziarul Financiar


 

Comentariile sunt închise