Memorandum Româno-Vietnamez în domeniul agriculturii și sanitar-veterinar

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au semnat un Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale al Republicii Socialiste Vietnam. Scopul principal al acestui Memorandum Româno-Vietnamez este de a stabili cadrul general de cooperare în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, al sănătății animale și al siguranței alimentare.

Părțile vor colabora pe chestiuni în materie de producție vegetală și animală, aspecte fitosanitare și aspecte legate de sănătatea animalelor, în domeniul tehnologiei pentru producția și procesarea produselor agricole. Un alt sector de cooperare este cel al creșterii animalelor, fiind de interes tehnologiile de producție, aspecte nutriționale, reproductive sau genetice. România și Vietnam vor coopera, de asemenea, și în ce privește infrastructura și mecanizarea agriculturii – domeniul îmbunătățirilor funciare și sisteme moderne de irigare, precum și în domeniul dezvoltării pieței produselor agroalimentare.

Ambele părți sunt interesate sa coopereze pentru îmbunătățirea dezvoltării organizațiilor de fermieri, pentru îmbunătățirea producției, reglementarea și certificarea agriculturii ecologice, precum pe aspecte ce vizează calitatea produselor alimentare și controlul siguranței produselor agroalimentare.

În ceea ce privește cercetarea și formarea în domeniul agricol, România și Vietnam vor colabora, de asemenea, în domeniul sănătății și bunăstării animalelor și al siguranței alimentare.

În urma acestui Memorandum Româno-Vietnamez, ambele țări vor promova și facilita cooperarea între întreprinderi, instituții și agenți economici din cele două țări, care activează în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.


te-ar mai putea interesa și …

Perspective pe termen scurt pentru piețele agricole ale UE 

În UE, valoarea exporturilor și importurilor de produse agroalimentare a crescut

 

Comentariile sunt închise