“Turismul rural românesc în context internațional – Actualitate şi perspective”

23–25 mai 2019, Vatra Dorna, România

În perioada 23–25 mai 2019 va avea loc cea de-a XXI–a ediţie a conferinței științifice internaționale “Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective”. Lucrările conferinței se vor desfășura la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane, din Vatra Dornei, în Amfiteatrul Munților.

Evenimentul este organizat de Agenția Națională a Zonei Montane, împreună cu Academia Română- filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gh. Zane” și Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”- Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, alături de Primăria Municipiului Vatra Dornei, Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural – ANTREC Bucovina, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism

– INCDT Bucureşti, Asociaţia Europeană a Ţărilor cu Munţi – Euromontana și Asociația Generală a Economiștilor din România AGER-Filiala Iași.

Manifestarea se adresează oamenilor de știință, cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, specialiștilor cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic din spațiul rural, care, împreună cu managerii de pensiuni agroturistice vor încerca să identifice soluții pentru revigorarea mediului rural și a fenomenului turistic din acest spaţiu.

Principalele tematici care vor fi abordate în cadrul conferinței “Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective” vizează: turismul rural și agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel naţional, regional și global, tradiționalism versus modernism în turismul rural, strategii naționale și regionale de dezvoltare a turismului rural.

De asemenea, vor fi puse în discuție managementul și marketingul e-turismului, comportamentul prestatorilor şi consumatorilor de servicii de turism rural, rolul legislaţiei în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural, turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară: economie, sociologie, drept, psihologie, antropologie, etnografie și folclor.


Vezi și…

FoodIntelForum 2019 reunește profesioniștii din industria agroalimentară și de băuturi, agribusiness și HORECA

 

 

 

Comentariile sunt închise