Previziuni FMI: Creștere labilă a economiei mondiale

Recent. a fost dat publicității ultimul raport trimestrial al FMI cu privire la perspectivele economiei mondiale (World Economic Outlook) care estimează  creșteri globale ale acesteia de 3,2% în acest an și de 3,5% în 2020. De menționat că ambele previziuni – pe termen scurt – sunt cu câte 0,1 puncte procentuale sub nivelurile previzionate în precedentul raport al FMI, din luna aprilie a.c. Totodată,  se semnalează tendința de ”gripare” a principalului motor al creșterii economice globale – comerțul internațional cu bunuri și servicii -, pentru care avansul estimat pentru 2019 este drastic diminuat, cu aproape un punct procentual (de la 3,4% în aprilie la numai 2,5%).

Conform celor afirmate de economistul șef al Fondului, această situație amenințătoare – cea mai critică de după criza financiară care a atins apogeul în 2009 – se datorește, cu precădere, unor ”pași greșiți” făcuți în materie de politici comerciale (trimitere implicită la ”războiul comercial” între SUA și China), precum și Brexit-ului.

Creșterea de 3,5% prognozată pentru anul 2020 este incertă, atingerea acestei ținte presupunând stabilizarea climatului economic într-o serie de economii emergente și în curs de dzvoltare, precum și eforturi mult sporite pentru rezolvarea  divergențelor iscate de diferențele dintre politicile comerciale naționale.

În privința creșterii schimburilor comerciale internaționale cu bunuri și servicii în 2020, după încetinirea dîn 2019 FMI  prevedere o accelerare susținută a acesteia (+3,7%).

Principalul factor de risc de natură să afecteze economia globală constă în efectele adverse ale unor măsuri precum escaladarea  barierelor tarifare în comerțul dintre SUA și China , taxele vamale impuse de SUA la importul de autovehicule, Brexit-ul etc. , care erodează încrederea, slăbesc  apetitul pentru investiții și dislocă lanțurile globale de aprovizionare cu materii prime, materiale, piese și subansambluri necesare în procesele de producție.

Cu referire la o serie de ”actori” importanți – atât individuali, cât și colectivi –de pe scena economiei mondiale, prognozele cuprinse în recentul raport trimestrial al FMI se prezintă după cum urmează:

În China, a doua putere economică a lumii și cel mai mare exportator mondial, creșterea economică pentru 2019 este estimată la 6,2% (cel mai scăzut ritm de când a fost introdusă și în această țară practica colectării trimestriale de date statistice, în 1992), în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de estimarea precedentă. Pentru anul 2020 se anticipează continuarea acestei tendințe, rata de creștere a economiei chineze urmând, conform Fondului, să se situeze la 6%.

Ca urmare a performanțelor peste așteptări  înregistrate în prima parte a anului FMI estimează o creștere a economiei SUA  de 2,6% în 2019, cu 0,3 puncte procentuale peste prognoza din luna aprilie a.c.. Însă pentru 2020 este menținută estimarea de creștere cu numai 1,9%, drept consecință, între altele, a ”topirii” stimulentelor fiscale acordate pentru contracararea efectelor negative ale ”războiului ”comercial cu China.

În ceea ce o privește, Marea Britanie se află pe o curbă ascendentă abia perceptibilă, grație extinderii cu șase luni a Brexit-ului: creșterea economiei sale este estimată la 1,3% pentru 2019.

Pentru Japonia estimarea de creștere în 2019 a fost diminuată de către Fond cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la 0,9%, iar pentru Brazilia  – cu 1,3 puncte, la 0,8%.

FMI a păstrat neschimbate estimările privitoare la creșterea economică ce va fi înregistrată în 2019 în Zona Euro (la 1,3%), respectiv pe ansamblul statelor cu economii avansate  (la 1,9%). În schimb, Fondul a diminuat estimările privitoare la creșterea în 2019 a economiilor emergente și în curs de dezvoltare cu 0,3 puncte procentuale, la 4,1%.

Toate aceste evoluții și, mai ales, involuții semnalate de acest ”tango” al prognozelor FMI  evidențiază, credem,  labilitatea accentuată a creșterii economiei mondiale, ceea ce naște îngrijorări  ale decidenților economici din tot mai multe țări cu privire la o potențială apropiată criză economică globală.

Sursa: Jeff Kearns, IMF Cuts Global GrowthForecast Again as ”Missteps” Fuel Con cern. Online . https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-23


vezi și…

Giganți internaționali în domeniul Fast Food

 

 

ÎNSCRIE-TE ACUM!

Comentează

Adresa de email nu va fi publicată

Mulțumim