România 2020-2040 (Partea II)

Ce înțeleg eu printr-o ROMÂNIE NORMALĂ?

 • O Românie care să înceapă definirea și construcția, după 30 de ani de greșeli, a unui „MODEL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ”, cu un program economic, social, de educație și sănătate, la orizontul anilor 2040;
 • O Românie în care rolul statului să crească, să fi e un stat democratic, social-liberal, puternic, fără excese în administrare, dar puternic în reglementare și în respectarea legii de către toate structurile și de către toți cetățenii ei;
 • O Românie în care tendințele și progresele economice, tehnologice, educative și sociale din UE și din lume să fi e asimilate și promovate ca mod de viață pentru toți locuitorii ei;
 • O Românie în care resursele naturale, minerale, de mediu, umane și financiare, adică întregul potențial economic național să fie puternic dezvoltat, în primul rând în interesul populației țării, evident printr-o mai echilibrată participare în circuitul economic european și mondial;
 • O Românie care să cunoască o reindustrializare de tip nou bazată pe industrii ale prezentului și viitorului, pe tehnologii la orizontul anilor 2040: digitalizare, I.T., I.A., robotizare, biotehnologii, nanotehnologii, industrii bazate pe laser și resurse nucleare, etc.;
 • O Românie cu o economie în care IMM-urile și, în general, capitalul privat românesc să fi e puternic sprijinite prin politici economice adecvate;
 • O Românie în care să fi e promovat un nou concept integrat: Agricultura, Industrie Alimentară și Mașini și Utilaje moderne pentru agricultură și industria alimentară;
 • O Românie preocupată pentru reașezarea politicilor demografice în direcția relansării creșterii și întineririi populației, cu politici educativ instructive și de sănătate la nivel european și mondial;
 • O Românie bazată pe cunoaștere și cunoștințe, pe cercetare, creativitate și inovare;
 • O Românie bazată pe folosirea cu prioritate a resurselor financiare proprii, cu reducerea gradului de îndatorare, scăderea la maximum a economiei gri și a economiei subterane;
 • O Românie încadrată în circuitul economic european și internațional, cu respectarea suveranității naționale, în care importurile să fi e echilibrate cu exporturile, cu o balanță comercială și de plăți pozitivă, unde consumul productiv și cel casnic să se bazeze în primul rând pe resursele și producția proprii, interne

Aceasta este O ROMÂNIE NORMALĂ și ea poate fi  RECONSTRUITĂ, cu condiția ca politicul să dea prioritate economicului.

Și dacă anul 2020 începe cu un nou mandat prezidențial, că în acest an vor avea loc alegeri locale și parlamentare, atunci Președintele țării să promoveze ideea ca după alegerile parlamentare să se realizeze un GUVERN DE UNIUNE (sau UNITATE) NAȚIONALĂ, care să aibă ca obiectiv și reforma constituțională și RE-ORGANIZAREA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ A ROMÂNIEI.

Și, atunci, în mod sigur se poate să avem la orizontul anilor 2040 O ROMÂNIE care fiind pe locul 6 în Uniunea Europeană ca potențial de suprafață și de populație, să ajungă și în primele 10-15 state ca indicatori calitativi ai vieții, nu pe ultimul sau penultimul loc cum este acum.

Articol scris de – Dr. ec. Constantin Boștină, președintele Asociației pentru Studii și Prognoze Economice și Sociale, director general al revistei Economistul .


vezi și …

România 2020-2040 (Partea I)

 

Comentariile sunt închise