Valoarea producției ramurii agricole a scăzut anul trecut cu 15,8%

Creștere semnificativă a serviciilor agricole în 2022, în ciuda scăderii valorii producției ramurii agricole

Anul trecut, ramura agricolă a înregistrat o scădere alarmantă a valorii producției, cu un declin de 15,8% comparativ cu anul precedent. Această situație a fost determinată de diminuarea cu 22,8% a producției vegetale și de o reducere de 0,5% a producției animale.

Potrivit datelor anunțate de Institutul Național de Statistică, în 2022, sectorul serviciilor agricole a înregistrat o creștere semnificativă de 29,2%. Cu toate acestea, structura valorii producției ramurii agricole a prezentat doar mici variații în comparație cu anul anterior.

Analizând îndeaproape structura valorii producției, s-a constatat că producția vegetală a reprezentat 65,6% din total, înregistrând o scădere de 5,6 puncte procentuale față de anul precedent. În același timp, producția animală a constituit 31,8% din total, înregistrând o creștere de 4,8 puncte procentuale față de anul anterior. Serviciile agricole au avut o pondere de 2,5%.

În privința producției vegetale, au fost consemnate creșteri ale ponderii valorii producției la plante uleioase (+1,7 puncte procentuale), cartofi (+1,3 puncte procentuale) și la cereale (+0,3 puncte procentuale). Pe de altă parte, s-au înregistrat scăderi ale ponderii valorii producției la legume și pepeni (-2,3 puncte procentuale), plante de nutreț (-0,5 puncte procentuale), fructe și struguri (-0,4 puncte procentuale) și alte grupe de produse (-0,1 puncte procentuale).

În ceea ce privește producția animală, au fost înregistrate creșteri ale ponderii valorii producției la păsări (+1,8 puncte procentuale), produse obținute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică (+0,7 puncte procentuale) și ovine și caprine (+0,5 puncte procentuale). În același timp, s-au înregistrat scăderi ale ponderii valorii producției la porcine (-2,6 puncte procentuale) și alte grupe de produse (-0,4 puncte procentuale).

Aceste date arată că industria agricolă a înregistrat schimbări semnificative în ceea ce privește structura valorii producției în anul 2022. Scăderea generală a valorii producției ramurii agricole a ridicat preocupări în privința sustenabilității și performanței agriculturii în țară. De asemenea, creșterea semnificativă a serviciilor agricole poate reprezenta o oportunitate de dezvoltare pentru sectorul agricol și poate contribui la îmbunătățirea performanței și eficienței acestuia.

În concluzie, datele prezentate de Institutul Național de Statistică evidențiază o realitate complexă a agriculturii în România. Cu toate că producția vegetală a înregistrat o scădere semnificativă, sectorul serviciilor agricole a cunoscut o creștere notabilă. În acest context, autoritățile și factorii de decizie ar trebui să identifice și să implementeze strategii adecvate pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă a agriculturii și pentru a asigura o bună funcționare a întregului sector agricol în viitor.

Sursă: Forbes

Editor: Daniel Goci


 

Comentariile sunt închise