Fonduri uriașe disponibile și 700.000 noi locuri de muncă

Consilierul de Stat din cadrul Departamentului de Dezvoltare Durabilă, László Borbély, oferă perspective semnificative asupra eforturilor intense de dezvoltare durabilă în România, evidențiind importanța strategiei de economie circulară și implementarea PNRR.

Acesta subliniază oportunitățile de creștere, impactul socio-economic al tranziției către un model circular, precum și angajamentul continuu în educație.

  1. În contextul Strategiei de economie circulară, cum apreciați oportunitățile de dezvoltare și impactul acesteia asupra economiei românești?

„Avem decalaje semnificative de recuperat, dar oportunitățile de dezvoltare sunt reale și acestea se bazează în mare măsură pe Strategia de economie circulară și cadrul instituțional pe care l-am creat. Deținem secretariatul tehnic al Comitetului de Coordonare pentru economie circulară acolo unde vom dezvolta și Planul de acțiune necesar. De asemenea, vom avea oportunități de finanțare fără precedent de la nivel UE dar și alte surse. Se estimează ca aplicarea principiilor economiei circulare ar produce până în 2030 la nivel european aproximativ 700.000 de noi locuri de muncă și o creștere a PIB-ului cu 0,5%.

Este important că societatea civilă și mediul de afaceri au avut o bună reprezentare la evenimentul de lansare a raportului întrucât provocările sunt diverse și avem nevoie de toți actorii ca să găsim cele mai bune soluții tehnice”, declară László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

  1. Cum gestionați tranziția către un model circular, în lumina implementării celor 52 de acțiuni din PNRR, și care sunt beneficiile strategice anticipate?

„Îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR nu reprezintă decât începutul pentru transformările pe care trebuie să le facem pentru a trece de la paradigma economiei liniare, la un model circular. De aceea, am înființat o structură de guvernanță care să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile instituțiilor și să ducă la bun sfârșit implementarea celor 52 de acțiuni. Tranziția către economie circulară este de importanță strategică, întrucât pe lângă o diminuare a deșeurilor, scade presiunea asupra resurselor naturale, încurajează investiția în tehnologii inovatoare și poate contribui la crearea de noi locuri de muncă”, declară consilierul de stat László Borbély.

  1. Este clar că educația joacă un rol crucial în promovarea dezvoltării durabile. Cum implicați societatea civilă și tinerii în această direcție, în special în ceea ce privește sustenabilitatea și energiile regenerabile?

„Tranziția către dezvoltare durabilă se poate realiza doar cu o masă critică de oameni care să își însușească și să aplice principiile sustenabilității. Suntem permanent conectați cu societatea civilă și cu toate categoriile de vârstă pentru a realiza acest lucru. Am reușit, împreună cu Ambasada Sustenabilității, să stabilim prin lege o Zi Națională a Sustenabilității. În spiritul promovării dezvoltării durabile, astăzi am avut ocazia să prezentăm în fața unui grup de tineri energici și entuziaști, seria de proiecte pe care le desfășurăm pentru a sprijini educația pentru sustenabilitate. Tot astăzi am lansat și un imn care să inspire și care să atragă tinerii pe această cale a dezvoltării durabile, singura prin care putem crește bunăstarea generațiilor actuale și viitoare”, spune consilierul de stat László Borbély.

  1. Implicarea în proiecte privind prevenirea consumului și traficului de droguri indică preocuparea pentru generațiile actuale și viitoare. Cum contribuie aceste proiecte la dezvoltarea durabilă și la construirea unui viitor pozitiv pentru țară?

“Dezvoltarea durabilă înseamnă să avem grijă de generațiile actuale și viitoare. Problema consumului şi traficului de droguri a luat amploare și trebuie să ne implicăm fiecare astfel încât să o combatem. Este al doilea proiect de anul acesta în care suntem parteneri pentru a încerca să oferim tinerilor repere solide astfel încât să nu cadă în capcană. Șansa la un viitor durabil al țării este să avem o abordare pozitivă, orientată către acțiune și parteneriat”, a declarat Consilierul de stat László Borbely, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.


Comentariile sunt închise