Prețurile pentru carcase de animale vor fi centralizate și raportate

Prețurile pentru carcase animale vor fi centralizate de către o nouă entitate persoană juridică de drept public sau privat. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va demara procedurile legale pentru desemnare.

În baza unei proceduri bazată pe legislația europeană și națională, prețurile de piață pentru carcase de bovine, porcine și ovine precum și ale anumitor categorii de animale vii trebuie centralizate la nivel național și raportate, iar clasele pentru înregistrarea prețurilor de piață ale carcaselor de bovine se vor înregistra în Rapoartele naționale de prețuri, se arata într un comunicat MADR.

Noua entitate va fi responsabilă cu:

  1. gestionarea bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei activități;
  2. colectarea săptămânală de la agențiile de clasificare a carcaselor de animale și de la clasificatorii de carcase independenți, a rapoartelor de clasificare, prelucrarea informațiilor, aplicarea metodologiilor specifice pentru calcularea prețurilor, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a anumitor categorii de animale vii, întocmirea rapoartelor naționale de prețuri, raportarea acestora către autoritatea competentă;
  3. organizarea cursurilor de formare profesională pentru obținerea certificatelor de calificare sau de absolvire și/sau a certificatelor de competențe profesionale pentru ocupația de clasificator carcase, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind formarea profesională a adulților, cu respectarea standardului ocupațional aprobat;
  4. eliberarea atestatelor pentru această calificare;
  5. administrarea Registrului de evidență al atestatelor de clasificator pentru persoanele care au absolvit cursurile, respectiv care au obținut atestatul pentru ocupația de clasificator carcase pentru speciile porcine și/sau bovine și/sau ovine.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile participante trebuie să facă dovada implementării standardelor de gestionare a datelor privind clasificările pentru carcase de animale, pentru speciile porcine, bovine și ovine, efectuate la nivelul întregii țări, precum și posibilitatea implementării unui program software și a unor aplicații informatice care realizează rapoarte detaliate privind această activitate.


Citește și…

Animale mai fericite în ferme

Comentariile sunt închise