Barometrul Industrial IRSOP și SNSPA Facultatea de Management

Barometrul Industrial realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un eşantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajaţi din România, generează aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie.

Accente

 • În luna martie au crescut cererea internă şi volumul producţiei.
 • Dar costurile de producţie rămân ridicate, iar ocuparea forţei de muncă se menţine constant la limita între contracţie şi expansiune.
 • Vedem şi o uşoară creştere a preţurilor şi a importurilor.
 • În schimb, exporturile par relativ plafonate şi au ajuns să fie prea slabe pentru a impulsiona mai puternic creşterea generală a industriei.
 • Optimismul managerilor a continuat să scadă, semn că firmele nu se aşteaptă la creşteri semnificative în perioada viitoare.

Începând din 2014, în fiecare lună, IRSOP şi SNSPA întreabă un eşantion de manageri dacă în firma lor producţia, comenzile, stocurile, angajările şi alţi parametrii au crescut sau au scăzut faţă de luna precedentă. Un index bazat pe raportul net dintre răspunsuri semnalează expansiune dacă trece de 50 de puncte şi contracţie dacă scade sub 50.

Producția

 • Volumul producţiei a urcat de la 55 în februarie la 63 în martie. Creşterea s-a înscris în limitele obişnuite ale fluctuaţiilor activităţii anuale din ultimii doi ani.
 • Stocurile au reînceput să se umple, iar nivelul indicatorului a ajuns la 49, cu un punct sub zona de expansiune.
 • Comenzile neexecutate au crescut foarte puţin de la 41 la 43 în interiorul zonei de contracţie, ceea ce arată că volumul activităţii se află sub potenţialul capacităţii industriale.

Cererea

 • Comenzile noi au crescut de la 56 în februarie la 61 în martie. Creşterea a fost însă mai mică decât în perioada similară din ultimii doi ani ceea ce semnalează slăbirea activităţii economice pe termen lung.
 • Comenzile pentru export au stagnat. Indicatorul a urcat mai mult simbolic de la 54 la 55. De fapt, volumul comenzilor pentru export a scăzut constant în primul trimestru din ultimii 3 ani, de la 60 în 2017, la 57 în 2018 şi la 56 în 2019. Micşorarea sensibilă a exportului reprezintă un proces mai degrabă structural decât conjunctural.
 • Importurile de materii prime arată o uşoară creştere de la 52 în februarie la 55 în martie, odată cu revenirea cererii pentru produse industriale.

Forța de muncă

 • Numărul angajaţilor nu creşte în mod efectiv. Între februarie şi martie, la o mărire a indicatorului comenzilor cu 5 puncte si a volumului producţiei cu 8 puncte, indicatorul de ocupare a forţei de muncă a crescut cu numai 1 punct, de la 50 la 51. Politica de angajări ultra-rezervată arată că managerii nu sunt convinşi că fluxul comenzilor şi producţia vor creşte în continuare..

Costuri și venituri

 • Costurile de producţie au coborât de la 72 în februarie la 70 în martie, dar în acest domeniu variaţiile lunare sunt mai puţin semnificative. Pe termen lung, costurile arată un nivel ridicat de rezistenţă la eroziune. În primul trimestru din 2017, media costurilor a fost 69, în 2018 a urcat la 72, iar în primul trimestru din 2019 s-a menţinut la 72.
 • Preţurile încasate de firme au urcat de la 58 la 59, dar ar putea să crească mai substanţial, dacă se menţine cererea în lunile care vin

Așteptările

 • Aşteptările managerilor au scăzut constant de la o lună la alta. Indicatorul sintetic al încrederii a coborât de la 70 în ianuarie, la 68 în februarie şi la 65 în martie.
 • Faptul că optimismul managerilor scade în pofida revenirii comenzilor şi a producţiei sugerează persistenţa unui puternic sentiment de incertitudine şi de teamă faţă de viitor.

 

Datele lunii Martie 2019

  Cum apreciați nivelul acestor indicatori ? Martie față de Februarie Peste 6 luni față de Martie
Creștere Ne-schimbat Scădere Indexul de difuziune Creștere Ne-schimbat Scădere Indexul de difuziune
1.       Producția 42 40 17 63 43 47 10 66
2.       Comenzi noi 41 39 20 61 43 49 8 67
3.       Stocurile 23 51 12 49 19 53 14 46
4.       Costurile de Producție 46 48 5 70 39 58 3 67
5.       Comenzi neexecutate 11 63 24 43 10 65 24 43
6.       Timpul de livrare de la furnizori 4 89 5 49 2 91 4 48
7.       Numărul angajaților 19 65 16 51 19 74 7 56
8.       Comenzi noi pentru export 36 38 25 55 49 39 12 69
9.       Importuri de materii prime, materiale 25 61 14 55 25 68 7 58
10.   Prețurile încasate pentru produsele livrate 22 74 5 59 27 71 2 62
11.   Cheltuieli de capital 21 68 7 55 26 61 8 57

Note:

(1) Indexul de Difuziune reprezintă jumătate din procentul celor care spun că situaţia e neschimbată, plus cei care raportează o creştere. Valori peste 50 semnalează un proces de expansiune, în timp ce un index sub 50 semnalează o contracţie.

(2) La indicatorii 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 un index mare peste 50 arată o creştere dezirabilă. La indicatorii 4, 5, 6 un index mare peste 50 arată o creştere indezirabilă. Aici cu cât indexul e mai mic cu atât situaţia e mai bună.

(3) Procentele însumate nu totalizează în toate cazurile 100 din cauza non-răspunsurilor din partea unor respondenţi.

(4) Toate cifrele reprezintă procente.

Detalii tehnice
 • Barometrul Industrial cu situaţia la zi.
 • Prezintă activitatea din industrie în luna martie 2019.
 • Apare în circa 20 de zile de la încheierea lunii analizate.
 • Barometrul Industrial realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un eşantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajaţi din România, generează aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie.
 • Datele culese prin interviuri directe cu managerii firmelor în intervalul 16-18 aprilie 2019.
 • Rezultatele pot fi vizionate pe site-ul SNSPA (http://facultateademanagement.ro/barometrul-industriei ; http://www.snspa.ro/info-snspa/comunicate-de-presa)

 

Coordonatorii Barometrului:

Dr. Petre Datculescu, Director General IRSOP Market Research & Consulting SRL Tel.: 021 315 66 41; e-mail: office@irsop.ro

Conf. Univ. Dr. Florina Pînzaru, Decan Facultatea de Management Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Conf. Univ. Dr. Lucian Anghel Facultatea de Management Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative


alte articole…

Fonduri europene pentru asigurarea culturilor agricole și animalelor

 

 

 

Comentariile sunt închise