Conferința anuală a Clubului Fermierilor Români

Conferința Anuală a Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă va avea loc pe data de 6 februarie 2020 la Palatul Parlamentului! La evenimentul organizat de Clubul Fermierilor Români vor participa peste 1200 de fermieri români performanți, alături de oficiali români și europeni cu responsabilități în dezvoltarea politicilor și strategiilor în domeniul agriculturii, lideri în domeniul tehnologiilor pentru agricultură, precum și lideri ai asociațiilor reprezentative ale fermierilor la nivel european și național. Conferința va avea printre vorbitori înalți reprezentanți ai Comisiei Europene, ai BEI, BERD, Banca Mondială/IFC, membrii din conducerea COPA-COGECA, ELO, Consiliul European al Tinerilor Agricultori, precum și ai unor asociații profesionale ale fermierilor din țări europene.

Tema principală a Conferinței este „Inovație pentru Agricultură Performantă”. Structura de desfășurare a evenimentului cuprinde o sesiune plenară în prima parte a zilei și mai multe ateliere tematice și paneluri de discuție care se desfășoară în paralel în partea a doua a zilei, având ca teme:

  • Reforma PAC post-2021: Provocări și perspective pentru dezvoltarea agriculturii românești;
  • Agricultura digitală și inovarea tehnologică: asigurarea performanței duale a agriculturii pentru obținerea unor randamente ridicate de producție, cu respectarea condițiilor privind mediul; promovarea conectivității și a digitalizării; stimularea antreprenoriatului prin modele inovative de afaceri;
  • Agricultura de mâine a României: promovarea tinerilor în agricultură; asigurarea schimbului de generații și dezvoltarea structurii socio-economice a mediului rural;
  • Managementul modern al fermelor care presupune: gestionarea riscurilor privind volatilitatea pieței și prețurilor și riscurile de mediu și climă, cu asigurarea rezilienței și a sustenabilității fermelor românești; riscuri și oportunități la nivel european și global;
  • Promovarea unei strategii naționale de biosecuritate pentru prevenirea bolilor și protecția sănătății animalelor;
  • Modele inovative asociative de afaceri în agricultură: clusterele de bio-economie. Clubul Fermierilor Români are ca scop promovarea unor inițiative care să sprijine dezvoltarea și extinderea unui model românesc de agricultură performantă, cu elemente specifice naționale, care să contribuie la atingerea obiectivelor UE privind mediul și clima, și asigurarea siguranței și securității alimentare.

Clubul Fermierilor Români a lansat pe parcursul anului 2019 proiecte concrete pe cele patru arii strategice prioritare: (a) Reprezentare: promovarea pozițiilor fermierilor performanți în procesul de elaborare a Regulamentelor strategice privind noua Politică Agricolă Comună; susținerea modificărilor cadrului legislativ național;

(b) Agricultură Digitală: promovarea tehnologiilor inovative și a agriculturii de precizie pentru asigurarea performanței și competitivității fermierilor (pilotarea unor soluții tehnice; elaborarea unor ghiduri și modele de bună practică pentru implementarea agriculturii digitale etc.);

(c) Formare și Leadership: programe de pregătire a tinerilor fermieri pentru asumarea implicării lor în activități de promovare a intereselor fermierilor; creșterea calității învățământului vocațional agricol;

(d) Informare și Comunicare: îmbunătățirea gradului de informare a fermierilor privind PAC și cerințele pentru o agricultură durabilă; ghiduri pentru noi modele de afaceri; promovarea unor noi forme asociative comerciale.


vezi și…

În cât timp vom vedea roboți agricoli pe toate câmpurile?

Comentează

Adresa de email nu va fi publicată

Mulțumim