Importurile de cereale din Ucraina, permise doar în baza unui acord de punere pe piață – detalii

Importurile de grâu, porumb, floarea soarelui și soia vor fi permise numai în baza unui acord de punere pe piață eliberat de Ministerul Agriculturii și doar pentru fermierii și procesatorii care demonstrează că au nevoie de aceste cantități pentru completarea stocurilor, a declarat joi, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern, ministrul de resort, Florin Barbu.

În ședința de Guvern, a fost adoptată Ordonanța de Urgență care protejează fermierii români de importul cerealelor din Ucraina. În baza mecanismului negociat cu Ucraina, se instituie o procedură prin care sunt permise importurile de grâu, porumb, floarea soarelui și soia doar în baza unui acord de punere pe piață eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Astfel, importul de cereale va fi posibil doar pentru fermierii şi procesatorii români care demonstrează cu acte că au nevoie de cantități pentru completarea stocului.

De asemenea, nu pot intra în procesare sau furajare decât cerealele care respectă standardele de calitate certificate de Autoritatea Națională Sanitară şi pentru Siguranța Alimentelor, pe baza probelor primite şi analizate.

Acest mecanism este unul simplu. Fermierii şi procesatorii români care doresc completarea stocurilor depun documentele care atestă necesitatea importului. Comisia de analiză a cererilor verifică documentele şi propune emiterea sau nu a acordului pe piaţă.

ANSVSA eliberează certificatul de conformitate pentru produsul ce urmează a fi importat, pe baza unei analize a mostrei de produs pusă la dispoziția importatorului. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eliberează fermierului sau procesatorului acordul de punere pe piaţă a cantității de care are nevoie. Înainte de a intra în procesare sau furajare, marfa este reverificată de către ANSVSA în certificarea respectării calității.

Nu va fi permis ca pe piaţa românească să intre produse afectate de boli, dăunători sau care nu sunt 100% sigure pentru consumul populației. Acordul de punere pe piaţă expiră la momentul în care este atinsă cantitatea solicitată la import.

Mecanismul este creat atât cu fermierii romani, cât şi cu autoritățile Ucrainei.

Săptămâna viitoare, va avea o întâlnire cu ministrul agriculturii din Republica Moldova, pentru analizarea stocurilor, cantităților de cereale pe care fermierii din Moldova le au la dispoziție şi va fi agreat un nou mecanism practic de licenţiere şi asupra cerealelor care ar trebui să vină din țara vecină.

Conform unui comunicat al MADR, produsele agricole care fac obiectul importului reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole sunt: grâu şi meslin (amestec de grâu cu secară în proporție 2-1); porumb; seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate; seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate.

Produsele agricole pot fi importate numai pe baza unui acord emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru operatorii economici cu sediul social şi punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi în următoarele sectoare economice:

  • 1041 – Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
  • 1061 – Fabricarea produselor de morărit;
  • 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
  • 014 – Creşterea animalelor.

Operatorul economic care intenţionează să importe produsele agricole din Ucraina solicită la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale eliberarea acordului, pe baza prezentării unui document din care să reiasă necesitatea de completare a stocurilor, precum şi a altor acte necesare menţionate în OUG.

MADR, pe baza raportului emis de o Comisie constituită în cadrul aceleiaşi instituţii, eliberează acordul, după validarea de către autorităţile române a informaţiilor prezentate de operatorii care solicită emiterea acordului.

Comisia este compusă dintr-un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, un reprezentant al Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), un reprezentant al Autorităţii Vamale Române, un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Operatorul economic prezintă un certificat de conformitate al produsului ce urmează a fi importat, eliberat de ANSVSA, cu privire la respectarea normelor sanitar veterinare şi pentru siguranța alimentelor, în urma testării unei mostre din produsul agricol.

În baza acordului eliberat de MADR, operatorul economic român încheie un contract de vânzare cu un operator economic licențiat de către Ucraina pentru cantitatea de produs necesară prevăzută în acord, apoi se desfășoară operațiunile de import, sub supravegherea autorităților vamale române. Sigiliul vamal va fi desfăcut la destinație, respectiv la sediul sau la punctul de lucru al operatorului economic din România, în prezența reprezentanţilor Autorităţii Vamale Române şi ai ANSVSA.

ANSVSA recoltează probe din produsul importat şi verifică dacă acesta are aceleaşi calităţi prevăzute în certificatul de conformitate, iar în situaţia în care produsele sunt constatate neconforme, acestea se returnează la locul de origine pe cheltuiala exportatorului.

De asemenea, prin actul normativ se reglementează regimul sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor actului normativ şi formularistica utilizată în aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă.

Ordonanța de Urgență se aplică până la data de 31 decembrie 2023.

Sursa: Digi24
Editor: Valentin Pufulescu


 

Comentariile sunt închise