OCDE Semnal de alarmă privind evoluția economiei mondiale

Recentul raport trimestrial cu privire la starea economiei mondiale, dat publicității de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE),  trage un serios semnal de alarmă referitor la fragilitatea crescândă a economiei mondiale și la incertitudinile pe care aceasta le generează. Astfel, se estimează că pentru întregul an 2019 creșterea economică globală va fi de 2,9%, iar pentru 2020 – de 3%. Cele două cifre reprezintă cele mai scăzute rate de creștere anuală de după criza financiară de la sfârșitul deceniului trecut, iar riscurile de înrăutățire a situației continuă să se situeze pe o periculoasă curbă ascendentă.

Întețirea tensiunilor generate de ”războiul comercial” dintre SUA și China, precum și, în subsidiar, politicile comerciale haotice urmate de alte state sapă din ce în ce mai mult la temelia încrederii în actualul sistem comercial multilateral, afectând astfel climatul investițional la nivel mondial, mărind percepția unor riscuri majore pe piețele financiare internaționale și, drept consecință, punând în pericol potențialul de creștere viitoare a economiei globale.

În aceste condiții, prognozele privitoare la creșterea economică în aproape toate țările membre ale G20 au fost revizuite în jos atât pentru 2019, cât și pentru 2020. Este vorba, în special, de acele țări ale căror economii sunt puternic dependente de exterior și, prin urmare, expuse declinului înregistrat în comerțul și investițiile globale. Aceasta, deoarece ”ruperea” lanțurilor transfrontaliere de aprovizionare cu materii prime, materiale, piese și componente industriale împiedică sau face mult mai oneroasă satisfacerea cererii de astfel de bunuri, ceea ce duce la creșterea costurilor ca urmare a scăderii productivității și reducerii drastice a înclinației spre investiții.

În privința sectorului de servicii cu valoare adăugată, deocamdată acesta rezistă – cu greu – la presiunile menționate, grație solidității relative a cererii de consum. Cu toate acestea, este probabil ca persistența slăbiciunilor endemice din sectoarele industriei prelucrătoare să influențeze negativ cererea globală de forță de muncă, ceea ce va avea ca efect scăderea veniturilor și, deci, a cheltuielilor de consum ale populației.

Economia Chinei va cunoaște probabil o încetinire graduală a creșterii, ceea ce însă nu va elimina riscurile unei scăderi mai abrupte de ritm, precum și ale unei mai lungi perioade de cerere de import foarte slabă.

Serioase incertitudini persistă și în legătură cu momentul și modalitatea în care va avea loc Brexitul. Căci  în lipsa unui acord în acest sens, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar fi costisitoare pe termen scurt și mediu, putând chiar conduce la intrarea țării în recesiune începând cu anul 2020 și antrenând o reducere substanțială a creșterii economice la scara întregii Europe.

Pe un plan mai larg sunt de menționat vulnerabilitățile semnificative de pe piețele financiare internaționale, vulnerabilități generate de efectele combinate ale încetinirii creșterii economice, majorării gradului de îndatorare la nivel global și deteriorării condițiilor de creditare.

Analiștii OCDE atrag atenția asupra necesității unor eforturi conjugate urgente pentru stoparea cursei taxelor înalte, care distorsionează fluxurile comerciale internaționale și, în consecință, pentru (re)instituirea unui sistem multilateral transparent, predictibil, bazat pe reguli clare, care să stimuleze comerțul și investițiile în plan global. Totodată, politicile monetare și fiscale, mai ales cele ale statelor cu economii avansate, trebuie să fie clare și stabile, însă și suficient de flexibile pentru a stimula investițiile, ”motorul” principal al dezvoltării pe termen lung.

În fine, specialiștii OCDE subliniază că o atenție mult sporită trebuie acordată unor mai cuprinzătoare reforme structurale în economiile tuturor statelor. Reformele respective sunt de natură să contribuie la contracararea efectelor profund negative ale restricțiilor din calea schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și, pe termen mediu, la creșterea nivelului de trai al populației.

Sursa: OECD. Interim Economic Outlook, 19 septembrie 2019.


vezi și…

Cum deosebim mierea falsă de cea adevărată în magazine?

ÎNSCRIE-TE ACUM!

Comentează

Adresa de email nu va fi publicată

Mulțumim