Cum putem „reconecta” zonele rurale?

Comisia Europeană a publicat mult așteptata comunicare „O viziune pe termen lung pentru zonele  rurale ale UE.” Această  comunicare  este interesantă din mai multe puncte de vedere  și merită  comentată,  în  special  din  perspectiva  unui  fermier.

Comunicarea  este  împărțită  în două, prima parte,  care vizează  situația actuală  și  cea de-a doua,  care vizează  acțiunile  care trebuie întreprinse.

Se  înțelege  tot  mai  mult  faptul  că  rolul  și  importanța  zonelor  rurale  sunt  subapreciate  și insuficient răsplătite. Acest lucru este demonstrat clar de studiul întreprins de Eurostat care însoțește publicarea Comunicării.  Aproape  40%  dintre  cei  care  au  răspuns  la  consultarea publică au spus că se simt lăsați în urmă de societate și de decidentii politici. Când citim acest studiu, ne dăm seama că există o deconectare politică de ruralitate, însoțită de o deconectare fizică.

În 16 din cele 27 de statele membre ale UE, problema accesului la transport și infrastructuri pare să fie problema principală pentru comunitățile rurale. Această problemă o depășește cu mult pe cea a digitalizării. Celelalte constatări sunt bine cunoscute de comunitatea agricolă: zonele rurale se confruntă cu un șoc demografic, populația îmbătrânește și tot mai multe femei părăsesc zonele rurale.

Dar, sunt de acord cu perspectiva nuanțată a Comisiei că zonele rurale  sunt un teren extraordinar pentru oportunități, acum și în viitor…

Pactul verde, dezvoltarea bioeconomiei sau potențialul piețelor ne oferă resurse care pot fi mobilizate și care ar merita mai multă atenție în media.  După  cum  menționează raportul, agricultorii, proprietarii de păduri și cooperativele agricole sunt temelia unor regiuni rurale vii, dar și a economiei în multe din statele membre ale UE. Fiecare fermă aduce cu sine mai multe locuri de muncă indirecte care sunt menținute local.

Sunt convins că tranziția Europei post-Covid va trebui să aibă loc prin aceste zone rurale, pentru că, după cum a spus președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, „Europa nu ar fi întreagă fără zonele sale rurale.” Acest lucru a fost un adevar ieri dar trebuie confirmat mâine!

Comisia  a făcut un efort să rezume abordarea pe care dorește să o aibă, a încercat să grupeze elementele în 4 piloni și două politici emblematice (adică Pactul rural UE și Planul de acțiune rurală UE), însă măsurile menționate și efectele lor sunt mult mai numeroase și mai complexe.

Agricultura este ilustrată  drept  oportunitate în zonele rurale, agricultorii  trebuie  sprijiniți în această tranziție,  are trebuie susținută de o evaluare de impact a consecințelor care decurg din schimbările solicitate.

Încă așteptăm un astfel de  studiu, de  exemplu  pentru  Strategia  „De la fermă la consumator”.

Propunerea  de  a  implementa  un  mecanism  de  protecție  a  zonelor  rurale,  conform recomandărilor  din  Declarația  Cork  2.0,  pentru  a  evalua  impactul  anticipat  al  inițiativelor legislative majore din UE asupra zonelor rurale este o noutate interesantă.

Pentru  a  asigura  rolul  agricultorilor,  cooperativelor  agricole  și  al  proprietarilor  de  păduri  în centrul acestei viziuni, este nevoie de implicarea activă a acestora în dezbateri și o abordare de jos în sus. Criza de Covid-19 și multiplicarea dezbaterilor a făcut ca vocile din zonele rurale să nu fie  auzite  într-o  manieră  mai  constructivă. Așteptăm  propuneri  concrete  în  această  direcție  și există o nevoie puternică  să facem auzită vocea rurală la toate nivelurile procesului decizional politic.

Zonele rurale sunt diverse, acesta este un fapt incontestabil. Așadar este important să evităm să avem  o  abordare  unică  pentru toate  situațiile,  dat  fiind  că  există  diferențe  în  UE,  ceea  ce  va permite diferite ritmuri de adaptare și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toată lumea. Aș prefera ca UE să urmeze principiul următor: Politici UE și naționale durabile, inteligente și mai simple.

Totodată  este  important  ca terenul  agricol  și  forestier să fie  protejat  în  măsurile  de  planificare spațială urbană și de infrastructură, protejându-le de extinderea urbană, în special întrucât acest teren  este  un  habitat  important  pentru  insecte,  albine,  păsări  și  plante  sălbatice.  Ma  așteptam ca această comunicare să se concentreze mai mult pe importanța zonelor rurale în ceea ce privește asigurarea securității alimentare, prin asigurarea unor alimente suficiente si de calitate înaltă. O lecție esențială învățată din pandemia de Covid-19 este aceea că lanțurile de aprovizionare alimentare sunt un element cheie al autonomiei strategice deschise europene.

Comunicarea  face  referire  la  Fondul agricol  pentru  dezvoltare  rurală  ca  sursă  cheie  pentru finanțarea zonelor rurale ale UE, în timp ce nevoile și contribuțiile sectorului agricol ca parte integrală  a  zonelor  rurale  abia  daca sunt  menționate.

Bunurile  și  serviciile  publice  asigurate  de sectorul  agricol  și  silvicol  care  oferă  beneficii  recreaționale,  culturale  și  sanitare  pentru societate,  insa care nu sunt luate în considerare suficient. Măsurile de investiții pentru îmbunătățirea generală  a  performanței  și  durabilității  exploatațiilor  agricole  și  silvicole  sunt  și  ar  trebui  să continue  să  fie  în  centrul  politicii  de  dezvoltare  rurală,  fiind  esențiale  pentru  cooperativele agricole  performante.  Acest  lucru  este  și  mai  relevant  în  contextul  Planului  european  de redresare. Un element cheie pentru succesul acestor elemente este promovarea lor ca parte din Planul de acțiune rurală.

Sinergia între fondurile structurale europene, Invest EU și programul de  redresare  al  Uniunii  este  necesară,  fapt  evidențiat  de  Comunicare,  pentru  îmbunătățirea investițiilor  în  infrastructura  digitală,  fără  a  lăsa  sectorul  agricol  în  urmă.

Considerăm binevenită masura propusă privitoare la accesul și combinația optimă de oportunități de finanțare UE  pentru  zonele  rurale  din  bugetul  actual,  dat  fiind  că  este  esențial  să  se  mobilizeze  toate oportunitățile financiare pentru ca inițiativele să aibă succes.

Demografia reprezintă o provocare cheie. Viitorul plan UE de acțiune rurală trebuie să integreze sprijin pentru tineri într-o manieră care să îi încurajeze să vrea să trăiască și să lucreze în zonele rurale.  Asta  ar  implica  și  integrarea  lor  în  mixul  de  politici,  la  cele  privitoare  la  locuințe, securitate  socială  și  educație.  Din  perspectivă  agricolă,  este  vorba  despre  un  venit  familial suficient de mare, acces la formare, un standard de viață și statut social egale cu cele de care se bucură alte grupuri profesionale.

O problemă majoră cu care se confruntă tinerii agricultori este accesul la teren și la capital/credite. Este nevoie de crearea unor stimulente pentru agricultorii mai  vârstnici  să  își  transmită  mai  departe  fermele.  Așadar  este  esențial  ca  sprijinul  pentru acțiunea rurală să meargă dincolo de PAC. Mă bucur să văd că se ține cont și de problemele de gen la Comisie. Cred  că  este o problemă  cheie,  avem nevoie de mai multe femei  agricultor pe teritoriile europene.

Politicile UE, Pactul rural UE și Planul de acțiune rurală UE trebuie să asigure faptul că zonele rurale continuă să fie locuri atractive de locuit și lucrat, prin îmbunătățirea accesului la servicii de bază, inclusiv de sănătate, și prin stimularea antreprenoriatului în sectoare tradițional rurale, precum și în sectoare noi ale economiei. După cum putem vedea, transportul este esențial, iar strategiile de mobilitate trebuie să țină cont de problema ruralității într-o măsură mai mare.

Vad pe teren că problema este foarte sensibilă și ridică multe întrebări. Accesul la conexiunea de bandă largă este o altă problemă pentru comunitatea rurală, deși problema beneficiază de tot mai  multă  atenție  în  rândul  autorităților  publice. În  jur  de  jumătate  din  zonele  rurale  nu  au acces  la  internet  rapid  de  bandă  largă  și  12%  nu  au  acces  la  internet  deloc.

Dacă  dorim  ca agricultorii  să  adopte  o  serie  de  practici  de  durabilitate  în  cadrul  Pactului  verde  european, inclusiv  agricultura  de  precizie,  utilizarea  tehnologiilor  cu  senzori  și  a  inteligenței  artificiale, accesul  la  o  conexiune  rapidă  și  fiabilă  este  esențial.  Acest  lucru  va  ajuta  agricultorii  să  își îmbunătățească productivitatea și sa reducă costurile și aduce multiple avantaje pentru mediu (sol, apă, îngrășăminte, pesticide, reducerea efectelor schimbărilor climatice, biodiversitate).

În concluzie, cred că dacă măsurile propuse de Comisie pot fi discutate, este important să recunoaștem un aspect esențial: problema creșterii discrepanței dintre zonele rurale și urbane trebuie  luată  mult  mai  în  serios.  Problema  este  de  fapt  fundamentală  și  stă  la  baza  multor dezbateri. Este important să reușim să o depășim împreună. Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial, cu condiția să ia în considerare vocile din lumea rurală.

Autor – Dr. Ing Daniel Botănoiu


Citește și – Copiii din mediul rural, specialiștii de mâine


 

ÎNSCRIE-TE ACUM!

Comentează

Adresa de email nu va fi publicată

Mulțumim