Terenurile agricole cultivate ecologic în UE au crescut cu 8% în 2021

Creșterea continuă a suprafeței agricole cultivate ecologic în Uniunea Europeană

Suprafața agricolă cultivată ecologic în Uniunea Europeană a înregistrat o creștere constantă, ajungând la 15,9 milioane de hectare în 2021, față de 14,7 milioane de hectare în 2020. Aceasta reprezintă echivalentul a 9,9% din suprafața agricolă totală utilizată.

Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, între 2012 și 2021, suprafața cultivată în mod ecologic a înregistrat creșteri în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari rate de creștere au fost înregistrate în Portugalia (283%), Croația (282%) și Franța (169%). De asemenea, suprafețele cultivate în acest sistem au fost dublate în Ungaria (125%) și România (101%).

În ceea ce privește ponderea suprafețelor agricole cultivate ecologic în cadrul fiecărui stat membru, Austria a înregistrat cea mai înaltă valoare, cu 26% în 2020. Estonia a urmat în clasament, cu 23% în 2021, iar Suedia a înregistrat o pondere de 20% în același an.

În schimb, în unele state membre, ponderea suprafețelor agricole cultivate ecologic a fost mai mică de 5% în 2021. Aceste țări includ Malta, Bulgaria, Irlanda, Polonia, Țările de Jos și România.

Creșterea continuă a suprafeței agricole cultivate ecologic în Uniunea Europeană este un semn pozitiv al preocupării tot mai mari pentru practici agricole durabile și respectuoase față de mediu. Agricultura ecologică promovează biodiversitatea, conservarea solului și reducerea utilizării substanțelor chimice și a pesticidelor, având un impact benefic asupra mediului și sănătății umane.

Uniunea Europeană a implementat politici și măsuri de sprijin pentru agricultura ecologică, în scopul de a încuraja fermierii să adopte această practică sustenabilă. Tendința de creștere a suprafețelor agricole cultivate ecologic arată că aceste eforturi sunt în curs de a da roade și că agricultura ecologică devine tot mai relevantă în peisajul agricol european.

Cu toate acestea, există încă provocări de depășit, cum ar fi educația și informarea fermierilor, disponibilitatea resurselor și accesul la piețe pentru produsele agricole ecologice. De asemenea, este importantă monitorizarea și certificarea adecvată a produselor ecologice, pentru a asigura transparența și încrederea consumatorilor.

În ansamblu, creșterea continuă a suprafețelor agricole cultivate ecologic în Uniunea Europeană este un pas în direcția sustenabilității și a unei agriculturi mai prietenoase cu mediul. Este de așteptat ca această tendință să continue și să se extindă, întrucât consumatorii manifestă un interes tot mai mare pentru produsele agricole ecologice, iar agricultorii și autoritățile își intensifică eforturile de promovare și implementare a practicilor agricole durabile.

Sursă: Forbes

Editor: Daniel Goci


Comentariile sunt închise