Femeile în agricultura din Bosnia și Herțegovina

Consolidarea capacităților femeilor din zonele rurale din Bosnia și Herțegovina și crearea de strategii de dezvoltare a agriculturii cu accent pe egalitatea de gen se numără printre obiectivele principale ale proiectului „Femeile care conduc reziliența în agricultură și zonele rurale” desfășurat la Sarajevo .

Femeile reprezintă până la 49,8% din populația din mediul rural și doar 38,3% dintre femei sunt proprietari sau coproprietari de terenuri agricole. Dintre femeile angajate activ din Bosnia și Herțegovina (BiH), 20,5% dintre ele lucrează în agricultură, în timp ce doar 18,3% din fermele agricole sunt conduse de femei. Proiectul comun al ONU Femei BiH și Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură (FAO), finanțat de Suedia, își propune să elimine barierele structurale cu care se confruntă femeile din zonele rurale prin introducerea de tehnologii care le-ar economisi timp și le-ar ușura munca, și să prezinte surse inovatoare de finanţare. Prin instruirea femeilor din zonele rurale pentru a face față mai bine provocărilor specifice de a face afaceri în agricultură, proiectul va îmbunătăți nivelul de trai, precum și poziția socio-economică a familiilor din mediul rural.

„Este o mare onoare pentru noi că Ministerul Comerțului Exterior și Relațiilor Economice al Bosniei și Herțegovinei va lua parte la Comitetul Director al acestui proiect și că ne vom oferi expertiza în implementarea lui. De asemenea, ne bucurăm că vom avea posibilitatea de a extinde cooperarea cu ministerele entităților în crearea de strategii pentru agricultură care se vor concentra în special pe egalitatea de gen”, a spus Slobodan Cvijanović, Ministru adjunct al comerțului exterior și al relațiilor economice din Bosnia și Herțegovina.

„Echipa ONU din Bosnia și Herțegovina ne consolidează sprijinul pentru rolul critic al femeilor în agricultură și dezvoltarea rurală….femeile din zonele rurale reprezintă o resursă importantă, dar încă neexploatată, pentru țară. ONU așteaptă cu nerăbdare să lucreze cu toate părțile interesate, în special cu comunitățile rurale, producătorii agricoli, omologii guvernamentali și înseși femeile, pentru a îmbunătăți viața femeilor din zonele rurale din BiH, ceea ce va aduce, la rândul său, beneficii dezvoltării sociale și economice mai largi a țării. ţară”, a declarat Ingrid Macdonald, coordonator rezident al ONU BiH.

Aceste activități fac parte din activitatea ONU Femei privind împuternicirea economică a femeilor din BiH, precum și asistența acordată femeilor din agricultură și din zonele rurale, susținută de Suedia.

Sursa: eca.unwomen

Editor: Irina Bogdan


Comentariile sunt închise