Reorganizare la Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii are în lucru un proiect de ordonanță de urgență, care vizează desființarea a nu mai puțin de 13 instituții aflate în subordine. Vor fi, însă, și ceva noutăți privind salarizarea angajaților odată finalizat procesul de reorganizare.

Activitatea și patrimoniul instituțiilor dizolvate ar urma să fie preluate fie direct de MADR, fie de alte instituții din subordine, se arată într-un proiect de OUG la care se lucrează, acum. Cât privește personalul acestor structuri, el va fi preluat integral de instituţiile publice la care este transferată activitatea, pe posturile înființate în acest scop.

„Prin aceasta reorganizare se echilibrează și salariile, astfel încât sa fie eliminate diferențele de salarizare pentru angajații care ocupă aceleași poziții, dar în instituții diferite”, au declarat pentru Ziarul Puterea surse din Ministerul Agriculturii.

Mai trebuie menționat și faptul că posturile vacante existente în cadrul structurilor desființate la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se desființează, potrivit proiectului de OUG.

Lista instituțiilor care urmează să fie desființate:

– Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu” se desființează prin preluarea activității și a personalului aferent. Astfel, activitatea privind inspectia de stat în zootehnie, activitatea de ameliorare și reproducție desfășurată la nivel central, precum și activitatea specifică de laborator trec la  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Activitatea de control și monitorizare din cadrul Oficiilor județene de zootehnie și centrelor regionale de zootehnie vor fi preluate de către Centrele județene ale APIA. Activitatea Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie trece la Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj.

– Agenția Națională a Zonei Montane – Activitatea este preluată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, excepție constituind Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC Vatra Dornei care trece la Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava.

– Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură – Activitățile privind elaborarea Politicilor în domeniul pescuitului și administrarea resurselor acvatice vii, precum și cela privind concesionarea, privatizarea și vânzarea vor fi preluate de MADR. Direcțiile pentru agricultură judetene vor prelua activitatea de control și inspecție piscicolă.

– Agenția Domeniilor Statului se desființează prin preluarea activității și a personalului aferent de către o structură din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Excepția constituie activitatea și personalul aferente structurilor teritoriale care vor ține de Direcțiile pentru Agricultură Județene.

– Autoritatea Națională Fitosanitară se desființează. Astfel, activitatea Laboratorului Național Fitosanitar și activitatea de protecția plantelor și carantină fitosanitară vor ține de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. De asemenea, Oficiile județene fitosanitare și a inspectoratele de carantina fitosanitară și controlul comercializării și utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor vor fi preluate de către Direcțiile pentru Agricultură Județene. În ceea ce privește activitatea de control pe teren pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate, ea va fi preluată de către Centrele Jude’ene APIA.

– Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor și Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului vor fi desființate, iar patrimoniul, activitatea și personalul aferent vor fi preluate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor se desființează; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale preia activitatea, excepție constituind testarea soiurilor, activitate care va ține de către Direcțiile pentru Agricultură Județene din județele unde acestea își desfășoară activitatea.

– Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa trece la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole se desființează. Patrimoniul, activitatea și personalul vor fi preluate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov;

– Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor se desființează. Patrimoniul, activitatea și personalul vor fi preluate de către Direcțiile pentru Agricultură Județene din județele unde acestea își desfășoară activitatea;

– Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice –  Direcțiile pentru Agricultură Județene din județele unde acestea își desfășoară activitatea vor prelua patrimoniul, activitatea și personalul aferent.

– Direcția pentru Agricultură a Municipiului București se desființează prin absorbție, prin preluarea patrimoniului, activității și personalului aferent de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Va fi creată o direcție care va avea și rol de coordonare tehnică a Direcțiilor pentru Agricultură Județene, se arată în proiectul de act normativ.


 

Comentariile sunt închise