AFIR: Proiectele pentru energie verde se depun din 9 noiembrie

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide pe data de 9 noiembrie, sesiunea pentru obținerea de fonduri nerambursabile 100% destinate producției de energie verde. Valoarea maximă a sumelor obținute pe care un beneficiar le poate obține pentru energie verde este de până la 20 milioane euro.

Banii vin de la Fondul de Modernizare, iar la aceste fonduri au acces firmele din agribusiness sau organizațiile/federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se desfășoară începând cu data de 9 noiembrie 2023, ora 08:00, până la data limită de 23 noiembrie, ora 23.59.

Ministerul Agriculturii anunță că a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Schema de ajutor de stat în energie verde pentru sectorul agroalimentar. Pentru cei interesați de acest program, condițiile au fost publicate pe site-ul AFIR.

Schema de ajutor de stat sprijină investițiile în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Alocarea totală estimată pentru perioada 2023 – 2028 aferentă schemei de ajutor de stat este de 500 de milioane de euro. Bugetul mediu anual al schemei nu va depăși 150 de milioane de euro în cadrul fiecărei sesiuni.
150 milioane euro pentru 2023

Pentru sesiunea din 2023, alocarea de 150 de milioane este defalcată astfel: 100 de milioane de euro pentru capacități instalate mai mici de 1MW (energie eoliană și solară) și 50 de milioane de euro capacități instalate mai mari de 1MW (energie eoliană și solară).

Sursa finanțării pentru Schema de energie o reprezintă Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabilă și nu poate depăși 20 de milioane de euro pentru un beneficiar.

Pentru energie eoliană, finanțarea este de maxim 1.400.000 de euro/ MW pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de maxim 700.000 euro/ MW capacități instalate mai mari de 1 MW.

Totodată, pentru energia solară, valoarea sprijinului este de până la 1.000.000 euro/ MW pentru capacități instalate mai mici sau egale de 1 MW și de maxim 500.000 euro/ MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică pentru proiectele care vizează realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate. De asemenea, prin schemă se urmărește realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de sprijin pot fi întreprinderile din sectorul agricol, întreprinderile din sectorul industriei alimentare, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), precum și Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/ FOUAI), constituite conform legii.

Ajutorul vizează numai instalațiile noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu sau fără capacitate de stocare integrată.


 

Comentariile sunt închise