AFIR oferă industriei alimentare 805,2 mil. euro până în aprilie

Companiile din industria alimentară din România au la dispoziție până la 30 aprilie pentru a accesa 805,2 milioane de euro prin șase programe de finanțare disponibile la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Fermierii, autoritățile locale și companiile din industria alimentară pot depune cereri pentru a beneficia de aceste fonduri europene. Până în prezent, gradul de absorbție a fondurilor europene alocate României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este de 86%, reprezentând plăți în valoare de 10,87 miliarde de euro dintr-o alocare totală de 12,7 miliarde de euro pentru perioada financiară 2014–2020.

AFIR a realizat plăți de 5,77 miliarde de euro pentru proiecte de investiții și 5,1 miliarde de euro pentru plățile directe către fermieri în cadrul măsurilor de mediu și climă. În total, au fost încheiate contracte de finanțare cu 96.140 de beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru suma de peste 7,2 miliarde de euro.

Agenția a plătit, în anul 2023, 1,487 miliarde de euro către beneficiari, depășind previziunea de plată pentru întregul an. În prezent, AFIR are în portofoliu 80.090 de proiecte finalizate, în valoare de 4,13 miliarde de euro, iar pentru cele aflate în derulare, inclusiv cele întârziate din cauza pandemiei și a modificărilor legislative, termenul limită pentru finalizare este sfârșitul anului 2025.

AFIR gestionează acum Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023–2027, cu o alocare de 5,87 miliarde de euro. Agenția va efectua plăți pentru 38 de intervenții, inclusiv cele delegate către colegii de la APIA pentru măsurile de mediu și climă. Cu toate acestea, AFIR a atras atenția asupra concurenței semnificative pentru banii din noul plan strategic, având în vedere experiența beneficiarilor cu fondurile europene gestionate anterior. De asemenea, AFIR a devenit o agenție multi-fond, gestionând fonduri din FEADR, Instrumentul de Relansare al Uniunii Europene (EURI), Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) și Fondul pentru Modernizare prin Banca Europeană de Investiții (BEI).

Sursă: Economica

Editor: Stan Rares


Comentariile sunt închise