Agricultura suedeză produce mai mult…

Ambasador în Suedia. Însemnări răzlețe (1)

Agricultura suedeză produce mai mult decât mănâncă suedezii!

Deși agricultura contribuie cu numai circa 2 la sută la crearea PIB al Suediei și cam cu tot atât la ocuparea forței de muncă active.

Am aflat însă – cu mare uimire, mărturisesc! – că, în ciuda acestei contribuții reduse a agriculturii la producția globală de bunuri și servicii, gradul de autoaprovizionare a țării cu produse agroalimetare se ridică la 105 la sută! Cu alte cuvinte, cel puțin din punct de vedere cantitativ (iar nu ca structură sortimentală), producția depășește consumul intern!

Nu-mi pot reprima, de aceea, un soi de tristețe la gândul că, spre deosebire de Suedia, România, cu peste 40 la sută din populație ocupată în agricultură, beneficiind, în plus, de unele dintre cele mai fertile terenuri agricole din Europa, se găsește în postura de net importator de produse agroalimentare, cu peste 50 la sută din consumul  intern total!

Uimirea de care pomeneam mai sus  s-a disipat însă și, în cele din urmă, a dispărut atunci când, cu ocazia unei vizite de documentare, am fost pentru câteva ore oaspetele unei  familii de fermieri suedezi. Atunci am realizat ce înseamnă productivitate suedeză în materie de zootehnie!

Sursa: Adrian Constantinescu, Itinerarii diplomatice.

 

 

Comentariile sunt închise