Perdele agroforestiere: echipamente pentru implementare

Perdele agroforestiere pentru redresarea condiţiilor de mediu.

Schimbările climatice, preconizate pentru România, caracterizate prin creşterea frecvenţei de  apariţie a unor valori extreme de temperaturi şi precipitaţii (valuri de căldură, geruri foarte mari, ploi violente, furtuni, grindină, alternanţă rapidă între precipitaţii abundente şi secetă accentuată (în S; SE; E), modificarea condiţiilor de precipitaţii la nivelul anotimpurilor (vara o scădere cu 18 – 20%, iarna a crescut cu 5 – 10%) vor avea efecte ireversibile asupra vieţii şi activităţii umane şi distrugerea biodiversităţii regionale.

Atenuarea acestor efecte şi redresarea condiţiilor de mediu este posibilă prin ameliorare şi reconstrucţie ecologică.

Una din căile principale de reconstrucţie ecologică şi crearea echilibrului natural o reprezintă înverzirea regională pe termen lung prin reîmpăduriri şi crearea sistemului naţional de perdele agroforestiere de protecţie.

În principal beneficiile aduse de perdele agroforestiere au în vedere crearea unui echilibru sănătos între managementul agroindustrial cel ecologic cu avantaje pe termen lung (creşterea producţiilor agricole, creşterea fondului forestier, stocarea carbonului şi degajarea oxigenului, reducerea temperaturii aerului şi stimularea schimburilor de aer (efectul de briză urbană) cu ridicarea umidităţii acestuia, captarea prafului şi filtrarea aerului, reducerea zgomotului şi a poluării gazoase) şi efecte pozitive asupra oamenilor şi biodiversităţii.

În condiţiile accentuării fenomenelor meteorologice extreme apar consecinţe economico – sociale şi de mediu negative (reducerea substanţială a producţiei agricole, pierderea solului fertil, scoaterea parţială/ totală din circuitul agricol a suprafeţelor afectate de eroziune şi alunecări, micşorarea capacităţii de scurgere a viiturilor, colmatarea albiilor etc) care trebuie să fie contracarate prin măsuri pe termen mediu şi lung.

Fenomenele observate la nivelul naţional şi european asupra schimbărilor climatice au condus în ultimii ani la orientarea şi intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică pentru realizarea de tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adaptate la noile condiţii climatice şi armonizate la prevederile legislaţiei specifice naţionale, europene şi internaţionale.

Pentru realizarea acestor perdele agroforestiere în condiţii optime este necesară adoptarea unor tehnici adecvate de mecanizare, în cadrul tehnologiilor de împădurire, în care operaţia de plantare a puieţilor forestieri are rolul principal.

Pentru a răspunde acestor necesităţi INMA Bucureşti a realizat mai multe echipamente care sunt necesare pentru înfiinţat perdele forestiere de protecţie prin împădurire (ex: înfiinţat perdele de protecţie de-a lungul autostrăzii în localitatea Dragoş Vodă, jud. Călăraşi, alte localităţi în colaborare cu Fundatia “PATRIMONIU; Asociatia “Padurea Copiilor”, etc.).

Realizarea perdelelor se poate face în teren prelucrat total sau prelucrat în benzi cu următoarele utilaje:

  • Echipament de prelucrare a solului în benzi, EPI

        

 

 

 

 

 

Prin utilizarea echipamentului de lucrat solul în benzi (EPI), în cadrul operaţiei de pregătire a lucrărilor de împădurire se realizează cu un singur utilaj o mare parte din operaţiile ce se practică în prezent, după cum urmează: tocarea şi mărunţirea crengilor de până la 12 cm în diametru; distrugerea cioatelor, scarificarea solului, nivelarea terenului, desfundarea prin arătură, mărunţirea şi nivelarea terenului, spargerea crustei, afânarea solului şi distrugerea buruienilor.

  • Echipamentele de plantat puieţi EPF-1 / MPF 2 sunt destinate mecanizării lucrărilor pentru înfiinţarea perdelelor agroforestiere şi a plantaţiilor în livezile pomicole (sau pepiniere), fiind deservită de unul sau doi operatori.
Fig. 1 – Echipament de plantat puieţi forestieri EPF 1
Fig. 2 – Maşina de plantat puieti forestieri MPF 2

                 

 

 

 

 

 

 

Aceste echipamente o  productivitate ridicată (până la 3 ha/zi, funcţie de distanţa de plantare dintre pomi), capacitarea de lucru pe schimb este de  ~11500-15000 plante, realizând în acelaşi timp o lucrare uniformă, la aceeaşi adâncime de lucru şi o calitate superioară a plantării  manuale.

Atunci când materialul săditor provine din pepiniere şi este utilizat pentru realizarea împăduririlor sau a plantaţiilor pomicole, se poate utiliza cu succes echipamentul pentru extras plante cu balot de pământ la radăcină, EXPLANT 500.

 

           

Fig. 3 – Echipament pentru extras plante cu balot de pământ la radăcină, EXPLANT 500

Echipamentul EXPLANT 500 este destinat extragerii de material săditor dendro-horticol, ornamental sau fructifer, cu balot de pământ la rădăcina, în vederea transplantării în zonele verzi, plantaţii şi/sau în câmpurile de formare din pepiniere. Poate fi utilizat la săparea gropilor înainte de a se efectua transplantarea, fie direct a materialului săditor extras cu balot de pământ / a materialului cu radacină nudă.

Prin utilizarea acestui echipament se înlocuieşte munca a 20 persoane, (capacitatea de lucru pe schimb -cca. 108 plante) realizându-se o transplantare uniformă de calitate, conducând la intrarea pe rod mai rapidă a plantaţiei respective şi asigurând totodată condiţiile pentru obtinerea unui material săditor de calitate superioară, cu pierderi minime la transplantare şi un preţ de cost redus.

Nicolae Valentin Vladut

Articol scris de Nicolae Valentin Vladuț, Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare


vezi și…

Nicușor Șerban: Fermele performante din România sunt extrem de puține și împrăștiate

ÎNSCRIE-TE ACUM!

Comentează

Adresa de email nu va fi publicată

Mulțumim