Ce prevede schema de ajutor pentru energie verde în agricultură

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat vineri Ordinul pentru aprobarea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea producerii energiei electrice din surse regenerabile pentru întreprinderile din sectorul agricol și industria alimentară.

Astfel, din 5 noiembrie, fermierii și procesatorii pot depune proiecte pentru realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare sau eoliene în sectorul agricol, îmbunătățiri funciare și industria alimentară.

Sursa de finanțare o reprezintă Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Schema, bazată pe procedură de ofertare concurențială, se aplică pentru proiectele care vizează:

  • a) realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;
  • b) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Beneficiarii pot fi:

  1. Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro-alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;

  2. Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;

  3. Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAEN-uri eligibile sunt:

  • pentru beneficiarii de la punctele i si ii: CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe; cod CAEN 10 – Industria alimentară și CAEN 11 – Fabricarea băuturilor;

  • la momentul depunerii solicitărilor de sprijin, solicitanții trebuie să fie autorizați și pentru activitatea privind producerea de energie electrică, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Prin autoconsum se înțelege energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70 % din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

Elemente privind proiectele de investiție in capacități de producție si/sau de stocare de energie:

  • Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în valoarea de 20.000.000 euro pe beneficiar.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de 100% din costurile eligibile:

  1. Pentru energie eoliană: 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

  2. Pentru energie solară: 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Prezenta schemă se bazează pe procedură de ofertare concurențială și se aplică numai instalațiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu sau fără capacitate de stocare integrată.

Sursa: Euractiv

Editor: Valentin Pufulescu


Comentariile sunt închise