UE: Prognoze pentru piața muncii din România

Conform datelor furnizate de Cedefop, o agenție descentralizată a Uniunii Europene, populația în vârstă de peste 65 de ani activă în 2035, in Romania, va înregistra o creștere spectaculoasă, triplându-se față de numarul actual de lucrători de peste 65 de ani.

Această schimbare semnificativă confirmă îmbătrânirea accelerată a țării, cu seniorii reprezentând peste 30% din totalul populației.

Cererea pentru muncă va cunoaște o decuplare de la oferta de absolvenți, generând dificultăți la ocuparea pozițiilor vacante. Astfel, lucrătorii cu studii superioare ar putea fi nevoiți să accepte poziții care nu corespund nivelului lor de pregătire.

În plus, proiecțiile indică faptul că sectoarele cu cele mai rapide creșteri până în 2035 vor fi informațiile și comunicațiile, cu o creștere de 3,4%, alături de real estate, cercetare și banking. Cu toate acestea, doar o treime dintre joburile ocupate vor fi destinate angajaților cu înaltă calificare.

Pe lângă aceste tendințe, populația României va cunoaște o scădere de 9% în perioada 2020-2035. Cu toate acestea, forța de muncă totală din țară este prognozată să crească cu 6%, compensând astfel scăderea populației.

În concluzie, piața muncii din România se confruntă cu provocări semnificative în următorii ani, impulsionate de îmbătrânirea populației și de dezechilibrele dintre oferta și cererea de forță de muncă calificată. Ajustările rapide în sectorul educațional și al pregătirii profesionale ar putea fi esențiale pentru a asigura o tranziție cât mai netedă și eficientă către această nouă realitate.

Editat: Cătălin Trifu

Sursa: Hotnews


Comentariile sunt închise