Ajutor de stat pentru sectorul apicol

Guvernul a aprobat miercuri o ordonanță de urgență care instituie o schemă de ajutor de stat pentru a compensa parțial pierderile suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de conflictul dintre Rusia și Ucraina. Valoarea totală a schemei de ajutor este de 59.866.000 lei, echivalentul a 12.034.334 euro, iar suma propusă pentru ajutorul de stat este de 25 lei, adică 5 euro pe familie de albine.

Numărul estimat al familiilor de albine este de 2.395.856. Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro. Suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro, conform comunicatului de presă al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pentru a beneficia de sprijin financiar, crescătorii de albine trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  • să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza națională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiile pentru Zootehnie Județene;
  • să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii;
  • să nu fie în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau, în cazul persoanelor fizice, să nu existe o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

Beneficiarii schemei de ajutor pot fi apicultori persoane fizice care dețin atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și societăți agricole conform legilor și reglementărilor în vigoare. Cererea de înscriere în program trebuie depusă în termen de 30 de zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanței de urgență, iar termenul de plată este 30 iunie 2024.

Sursă – Digi24 –

Editor: Florin Niță


Comentariile sunt închise