Sustenabilitate, finanțări, investiții și reglementări – Partea a 2-a

Investiții ESG: cum pot fi definite?

Noțiunea de “investiții ESG” este la mare modă printre investitorii instituționali la ora actuală. Ea a fost dezvoltată pentru a oferi o gamă largă de obiective în cadrul claselor de active și a strategiilor investiționale. Se discută mult în rândurile deținătorilor de active despre factorii de sustenabilitate și despre temele ESG care sunt urmărite. Unii dintre acești administratori de active și-au stabilit deja anumite obiective de sustenabilitate. La ora actuală au loc discuții între investitori, companii, fondurile suverane și legiuitori supra modalităților practice de implementare a acestora în cadrul programelor de investiții.

Unii administratori de active mari au pus la punct ghiduri care oferă o imagine dar și exemple concrete cu tot cu descrierea pașilor despre cum să fie implementate, cum să fie urmărite și cum să fie controlate portofoliile de sustenabilitate. Ele acoperă sustenabilitatea pe clase de active, aspecte legate de culegerea datelor și publicarea acestora, clasificarea, reglementarea acestora, șamd.

Dincolo de aspectele mai mult sau mai puțin teoretice experții susțin că pe măsură ce noi oportunități apar iar metodologiile se dezvoltă, logica strategică a acestor investiții ESG reflectă din ce în ce mai mult atât potențialul de profit pe termen lung a oportunităților sustenabile cât și contra balansarea riscurilor inerente.

Alți experți susțin că investițiile ESG înseamnă gestionarea riscurilor în ceea ce privește factorii de mediu, sociali și de guvernanță (economică). În ultimul timp însă aceste aspecte au evoluat către considerarea investițiilor nu numai din perspectiva riscurilor ci și al impactului, pozitiv sau negativ, al respectivelor investiții asupra mediului și a societății în ansamblu. Adică, se trece de la utilizarea ESG ca un input analitic la analiza lor ca output investițional.

Discuțiile care se poartă în cercurile investiționale converg către ideea că alinierea portofoliilor cu rezultatele sustenabile le aliniază, practic, cu interesele pe termen lung ale tuturor celor interesați, inclusiv ale deținătorilor de active, ale administratorilor acestora și ale companiilor și entităților pe care le finanțează.

În contextul acestor evoluții au apărut în prim planul investițiilor sustenabile două teme specifice: energia curată și biodiversitatea. Trecerea la surse curate de energie, fără combustibili fosili, a devenit un sub sector distinct oferind chiar o gamă mult mai cuprinzătoare de strategii investiționale. Iar faptul că investitorii recunosc tot mai mult că sănătatea ecosistemelor devine un factor cheie al sustenabilității a intensificat atenția asupra biodiversității.

Procesele nu sunt însă nici ușoare nici liniare. Pe măsură ce preocuparea pentru ESG și sustenabilitate crește apar și preocupări serioase și provocări majore legate de responsabilități, respectarea reglementărilor, standardizarea datelor și informațiile făcute publice de companii. Se fac eforturi mari în ceea ce privește transparența datelor și standardizarea acestora. Reglementatorii, furnizorii de date și administratorii de active fac eforturi pentru a îmbunătăți factorii de sustenabilitate în portofoliile de investiții.

Pentru a avea o imagine mai clară a ce se întâmplă la ora actuală merită menționat faptul că Bloomberg Intelligence estimează că activele ESG la nivel global vor depăși anul acesta 53 de mii de miliarde dolari SUA în active în administrare (Assets Under Management – AUM) reprezentând mai mult de o treime din totalul celor 140,5 mii de miliarde de dolari active în administrare estimate la nivel mondial.

Abordări ESG

Administratorii de active din marile firme de investiții utilizează mai multe abordări ale investițiilor ESG. Unii experți (din UE) împart, de exemplu, aceste strategii investiționale în mai multe categorii: investiții ESG integrate, investiții ESG focusate și Investiții cu impact pozitiv, pe baza Reglementărilor privind Dezvăluirile Financiare Sustenabile (SFDR) ale Uniunii Europene.

Ce înseamnă acestea?

  • a)       Investiții ESG integrate. În această abordare administratorii de active iau în considerare factorii ESG la analiza acțiunilor sau obligațiunilor pentru a îmbunătăți profilul de risc al unui portofoliu. Aceste considerente pot avea un impact asupra performanțelor companiei și sunt cântărite împreună cu alți factori financiari luați în calcul la luarea unei decizii de învestire. Portofoliile pot investi în acțiuni cu riscuri ridicate de sustenabilitate. Prin această abordare obiectivul nu este de a promova un rezultat de mediu sau social. Investițiile ESG integrate corespund sau sunt echivalente cu articolul 6 din SFDR.
  • b)      Investițiile ESG Focusate. În acest caz investitorii promovează caracteristici de mediu și/sau sociale. Investițiile pot fi considerate sustenabile dacă companiile în care investesc respectă practicile de bună guvernanță corporatistă. Aceste investiții ar corespunde articolului 8 din SFDR.
  • c)       Investițiile cu impact pozitiv. În cazul strategiilor cu impact pozitiv investițiile urmăresc activități economice care sunt sustenabile dpdv al mediului sau dpdv social în companii care trebuie să respecte practicile de bună guvernanță corporativă. Practic investitorii folosesc o abordare de impact utilizând o strategie tematică care urmărește o anumită provocare, cum ar fi ape curate sau energie curată. Această strategie e echivalentă cu un articol 8 sau 9 din SFDR.

Autor: Leontin Dinulescu


Comentariile sunt închise