Întâlnire MADR și sectorul legume-fructe-cartof (minuta)

În data de 20 august 2020 a avut loc la cabinetul secretarului de stat Emil Dumitru, întâlnirea ce a avut ca temă de discuție dificultățile întâmpinate de către fermierii din sectorul legume-fructe, cartof, în contextul pandemiei de COVID 19.

La întâlnire au participat: domnul secretar de stat Emil Dumitru, dl  Marius Micu, consilier secretar de stat, reprezentanți ai Direcției Generale Dezvoltare Rurală, prin prezența doamnei director general adjunct Daniela Rebega și a doamnei Andreea Agrigoroaei, șef serviciu SMI, ai Direcției Generale Politici Agricole, prin prezența doamnei director general Tatiana Preda și reprezentați ai sectorului, prin prezența dlui președinte al OIPA legume fructe, Tănase Aurel, a președintelui Asociației Legume Vidra, Vlad Gheorghe, a dlui Popescu Adrian, reprezentant al Asociației Fructprod, a dnei Oana Belu, reprezentant al Organizatiei de producatori Fruleg, președintele Asociației Producătorilor de cartofi, dl Romulus Oprea și Directorul Executiv al acesteia, dl Moroianu Ion, dl. Păunel Ion, reprezentantul Hortintegra .

În cadrul discuției au fost dezbătute dificultățile întâmpinate de către fermieri, în perioada stării de urgență, din cauza restricțiilor impuse și impactul acestora asupra valorificării producției și identificarea posibilităților privind acordarea unui sprijin pentru aceste sectoare în contextul Regulamentului (UE) 2020/872 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.1305/2013.

În principal dezbaterile au vizat stabilirea potențialilor beneficiari ai acestui tip de sprijin, identificarea culturilor pentru care acest sprijin poate fi acordat, intervalele de suprafață pentru care sprijinul se va acorda diferențiat.

La discuții, domnul secretarul de stat Emil Dumitru, a subliniat faptul că beneficiari pot fi doar acei fermieri înscriși la APIA.

De asemenea, s-a stabilit că sprijinul nu poate fi acordat celor care au beneficiat de ajutor de stat, prin programele de minimis, respectiv, speciile tomate in spatiu protejat și usturoi dat fiind condițiile impuse de ghidul de implementare al COM cu privire la evitarea supracompensarii.

De asemenea, reprezentantii MADR au subliniat faptul că analiza trebuie sa se concentreze pe demonstrarea problemelor legate de valorificare in comparatie cu aceeaşi perioada a anului trecut cat si la impactul COVID in cresterea costurilor de productie fata de anul trecut. Aceasta analiza trebuie sa fie bine fundamentată la nivel sectorial (legume-fructe si cartofi) astfel încât fundamentarea să nu fie demostrată la nivel individual.

In ceea ce priveste sectorul cartofului, reprezentatii acestuia, au ridicat problema pierderilor legate de prețul cartofului în zona de Sud a tării (preț/kg 0,4 RON), acesta nefiind atractiv, pentru a recolta anumite suprafețe rămase nerecoltate (a se vedea județul Dâmbovița). De asemenea s-a ridicat problema solicitării de date la INS, cu privire la suprafețele ocupate cu cartof, suprafețe care nu sunt în concordanță cu suprafețele centralizate la APIA, în cererile de plată.

În situația în care pierderile la cultura de cartof sunt estimate la cca 700 euro și faptul că sprijinul se va acorda și la alte specii, ceea ce înseamnă o suprafață destul de mare și trebuie gasita o soluție pentru încadrarea în buget. Pierderile pe acest sector sunt în medie de 0,25 RON/kg.

La discuții pentru  sectorul cartofului au fost propuse următoarele intervale de suprafață: (0,3 – 1ha) ;(>1-3ha) ,(>3-5 ha);  (>5-10 ha), (>10 ha).

De asemenea s-a discutat, excluderea de la acestă formă de sprijin a fermierilor care au bifat în cererea de plată, sprijinul cuplat pentru cartoful de industrializare, rămânand eligibile codurile COD 253 și 2517.

Pentru sectorul legume s-a concluzionat că la acordarea sprijinului vor fi luate în calcul, codurile culturilor, conform cererilor de plată de la APIA și anume COD 351 – legume proaspete în camp.

Pentru argumentarea măsurii s-au solicitat sectorului, date privind pierderile de venit înregistrate de fermieri pe perioada pandemiei la costul de productie pe baza devizelor tehnologice si ca urmare a scaderii valorificarii productiei, 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.

Intervalele de acordare a sprijinului propuse pentru legumele in camp sunt: (0,3 -1ha); (>1-3 ha); (>3-5 ha); (>5-10 ha); (>10 ha).

Totodată au fost dezbătute aspecte legate de suprafețele din spații protejate cărora li se poate acorda sprijin pentru următoarele intervalele de suprafețe  (0,3-0,5ha) ; (>0,5- 1ha); (>1-2ha ); ( >2 ha) cu excepția tomatelor în spatii protejate.

Pentru sectorul pomicol s-au propus de catre resprezentantii sectorului urmatoarele specii pentru sprijin : cires, visin, caisi si zarzari, piersici,arbusti fructiferi, urmând ca sectorul sa puna la dispozitia Madr datele care jsutifica pierderile de aceste specii.

Intervalele propuse sunt:(0,5-2 ha) ;(2-5 ha), (5-10 ha), (>10 ha).

Principalale conlcuzii ale sedintei:

  • Sectoarele sunt solicitate să transmită datele privind pierderile de venit, până luni, 24.08.2020 pe adresa de e-mail cabinet. ssdumitru@madr.ro;
  • DGPA va furniza AM PNDR, situația evoluției prețurilor în perioada pandemiei, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019;
  • DGPA va solicita INS datele privind suprafețele cultivate cu cartof;

Pe baza datelelor care justifica pierderile transmise de sectoare se va realiza analiza care va justifica introducerea acestora in fisa Masurii 21.

Ulterior se va realiza o simulare a sprijinului acordat pe intervale de dimensiune în functie de numărul de potenţiali beneficiari conform datelor APIA şi de bugetul disponibil.

 

Autor: Aurel Tănase, Director General, Organizația Interprofesională Națională Prodcom Legume – Fructe


Vezi și …

Aurel Tănase: Putem să reducem importurile, dacă nu să le și eliminăm!

ÎNSCRIE-TE ACUM!

Comentează

Adresa de email nu va fi publicată

Mulțumim